Hopp til hovedinnhold

Aktuelt


Vanvikan stengt

12. oktober 2022 kl. 16:56

Vanvikan legekontor er stengt tirsdager partallsuker da lege er under spesialisering og dermed ikke tilstede da.

Fra 01.12.22 vil det være stengt hver tirsdag i 3 måneder av samme årsak. 

Influensavaksine kommer i uke 43

29. september 2022 kl. 13:26

Hvem bør vaksinere seg?

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 

Influensavaksine til risikogrupper og andre målgrupper for vaksinasjonsprogrammet koster 100 kroner.

Om du ikke er i risikogruppen / målgruppen koster den 250 kroner. 

 

Det er bare å komme innom et av legekontorene i åpningstid så får du vaksinen. 

 

Endring i telefontid hos alle legekontorene

20. april 2022 kl. 13:51

Endring fra 25.04.22:

Telefonen er åpen for publikum: kl.09.00-12.00 og kl.13.00-14.30 hele året. 

 

Koronavaksine

21. januar 2022 kl. 08:05

Det er åpent for alle innbyggere i Indre fosen å bestille seg time til koronavaksine nå.

Vi har mange ledige timer, følg linken under. 

Indre Fosen kommune | Remin

 

Ny oppfriskningsdose for kommende høst/vintersesong 2022/2023 

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler oppfriskningsdose med koronavaksine før kommende høst/vintersesong til: 

 • personer i aldersgruppen 65 år og eldre 
 • personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp 
 • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom. 
 • Gravide i 2. og 3. trimester 

Dette vil for de fleste være dose 4, men for enkelte med alvorlig svekket immunforsvar vil det være dose 5.  

 

Oppdatert vaksine 

Det har kommet en ny oppdatert versjon av koronavaksinene Comirnaty (Pfizer). Den oppdaterte vaksinen dekker både det opprinnelige viruset og varianter av koronaviruset som sirkulerer nå (Omikron BA.1 eller BA.4-5). 

Den oppdaterte vaksinen er godkjent kun som oppfriskningsdose til personer som er ferdig grunnvaksinert med koronavaksine. 

   

 

Risikogrupper over 18år 

Personer med følgende sykdommer/tilstander?er definert som medisinske risikogrupper, og bør få grunnvaksinasjon. Oppfriskningsdose anbefales til personer i aldersgruppen 18-64 år innenfor disse samme risikogruppene: 

 • Organtransplantasjon*   
 • Immunsvikt*   
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*   
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*  
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)*   
 • Downs syndrom* 
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*   
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon   
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer   
 • Diabetes   
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året   
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere  
 • Demens   
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)   
 • Hjerneslag   

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19.   

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre.  

 

Oppfriskningsdose anbefales til ungdom i aldersgruppe 12-17 år med følgende sykdommer/tilstander:  

 • Organtransplantasjon 
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon) 
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år 
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon 
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon 
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn») 
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året) 
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege. 

 

Intervall mellom dosene: 

 

Dose 1 og dose 2:  

Comirnatry ( Pfizer) 21dager mellom dose 1 og dose 2.  

Kombinasjon mellom moderna og pfizer skal det være 28dager.  

 

Dose 2 og dose 3:  

Intervall 20 uker. 

De med stjerne i oversikten over risikogrupper (eks organtransplanterte) er intervallet mellom dose 2 og 3  minst fire uker. 

 

Dose 3 og dose 4: 

Intervall 4 måneder. 

 

Gjennomgått Covid-19: 

Intervall minst 3 uker, men det bør gå lenger og aller helst 3-4måneder.  

Anbefalingen om å ta ny oppfriskningsdose gjelder også dersom du nylig har gjennomgått en koronainfeksjon. Gjennomgått sykdom vil imidlertid gi deg god beskyttelse den første tiden etter at du har vært syk og du kan derfor avvente i 3-4 måneder før du vaksineres med ny dose. 

 

Fra uke 47: Åpner for dose 4 til alle over 18år

FHI vurderer at gruppen 18-64 år uten underliggende risiko per nå ikke inkluderes som en av målgruppene som anbefales en ny oppfriskningsdose, men at det allikevel åpnes opp for at de som selv ønsker det, kan ta en ny dose. 

Vaksinasjon av helsepersonell Folkehelseinstituttets vurdering er at det per i dag ikke er grunnlag for å inkludere helsepersonell i målgruppen som anbefales en ny oppfriskingsdose nå i høst, men at helsepersonell som selv ønsker det, kan velge å ta en ny dose 

Ettersom dette er et tilbud til de som selv ønsker det, er det ikke nødvendig å kalle inn til vaksinasjon, men at det legges opp til at den enkelte må oppsøke tilbudet. 

 Mer informasjon om koronavaksine:? 

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp  

For mer informasjon om korona besøk vår hjemmeside her  : https://www.indrefosen.kommune.no/korona/koronavirus-kommunens-infoside.9656.aspx

Koronatesting

21. januar 2022 kl. 08:05

 • Finn svar på generelle korona-spørsmål: helsenorge.no eller ring  815 55 015
 • Du trenger ikke lenger registrere selvtester på kommunens hjemmeside. 

Test før utenlandsreise

Utføres mot et gebyr på kr 1 000. Det kan tas en antigen hurtigtest eller sendes en PCR test, du må selv vite hvilken test du må ta. 

Svar på koronatest

Selvtesten/hjemmetesten vil vise resultatet i løpet av 15 minutter. Se øverst på siden om hva du skal gjøre om selvtesten er positiv. 

Test tatt på legekontoret: Legetjenestens antigen-hurtigtest gir svar i løpet av en halv time, og med PCR-test tatt på kommunens teststasjon får du vanligvis svar i løpet av 1-3 dager. Du kan selv sjekke prøvesvar på testen på helsenorge.no

 

 Kort info: 

 • Hold deg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer dersom du føler deg syk. Du trenger ikke teste deg for koronavirus, men du bør bli hjemme til formen er god. Se Helsenorge sin sjekkliste for deg som har symptomer på korona. 
 • Restsymptomer som rennende nese, snørr, heshet og noe hoste er greit.  
 • Ta kontakt med legen din dersom du er bekymret for egen helse eller for barnet ditt.  
 • For å minske risikoen for å smitte andre bør du ha god hånd- og hostehygiene.  
 • Unngå kontakt med personer som har økt risiko for å bli alvorlig syke av luftveisinfeksjoner dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer. 
 • I familier med nyfødte og spedbarn, bør besøk av voksne og barn med luftveissymptomer begrenses eller unngås. 
 • Dersom du har tatt en test som viser at du er smittet med covid-19 gjelder de samme rådene om å holde seg hjemme hvis man føler seg syk. 
 • For personer i risikogrupper kan det gjelde egne råd, se: Risikogrupper og deres pårørende 
 • For råd til gravide vises det til egen informasjon: Råd og informasjon for gravide og ammende 
 • Dersom du jobber i helse- og omsorgstjenesten, bør du følge anbefalingene som gjelder på din arbeidsplass, samt FHI sine råd om Smitteverntiltak i helsetjenesten ved sesongbaserte luftveisinfeksjoner. 

 

Iverksettelse av tiltak for å hindre spredning av infeksjoner i luftveiene er særlig viktig i helsetjenesten. Helsepersonell bør være ekstra årvåkne med tanke på mulig luftveissmitte hos pasienter/beboere i vintersesongen. Helsepersonell må i tillegg være oppmerksom på egne symptomer og dersom de har sykdom med luftveisvirus i nær familie. 

 

Kontakt lege hvis du blir syk, eller trenger medisinsk hjelp mens du venter på svar (fastlege i Indre Fosen, tlf.  41 70 24 00, for akutt helsehjelp, ring 116 117. Ved livstruende sykdom, ring 113).

Betalingsinformasjon

31. august 2021 kl. 09:09

Oppdatering August 2021: Betalingsautomatene i Rissa, Leksvik og Vanvikan er nå åpnet for 5 betalingsmuligheter: 

Du kan betale kontant, med kort, ta med deg faktura fra automaten eller aktivere mobilbetaling dvs. du får en link på mobilen og kan da betale gebyrfritt innen 24 timer med enten visa-/master-kort eller vipps.

Du kan også få tilsendt en sms automatisk med din betalingsinformasjon etter konsultasjon om du ikke er innom eller ikke kan innom betalingsautomaten før du forlater legekontoret.