Hopp til hovedinnhold

Aktuelt


Attest ved fravær

22. mai 2023 kl. 08:42

Dere må ringe / sende sms til legekontoret ved første fraværsdag slik at vi får loggført når dere ble syk. Samt varsle når dere er frisk slik at dere kan hente attesten etterpå. Vi må ha loggført når dere ble syk og kan ikke skrive attesten i ettertid. 

Vanvikan stengt

12. oktober 2022 kl. 16:56

Vanvikan legekontor er stengt tirsdager partallsuker da lege er under spesialisering og dermed ikke tilstede da.

 

Sommerstengt pga ferieavvikling fra 01.07.23 - 28.08.23. 

 

Influensavaksine kommer i uke 43

29. september 2022 kl. 13:26

Hvem bør vaksinere seg?

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 

Influensavaksine til risikogrupper og andre målgrupper for vaksinasjonsprogrammet koster 100 kroner.

Om du ikke er i risikogruppen / målgruppen koster den 250 kroner. 

 

Det er bare å komme innom et av legekontorene i åpningstid så får du vaksinen. 

 

Endring i telefontid hos alle legekontorene

20. april 2022 kl. 13:51

Endring fra 25.04.22:

Telefonen er åpen for publikum: kl.09.00-12.00 og kl.13.00-14.30 hele året. 

 

Koronavaksine

21. januar 2022 kl. 08:05

Det er åpent for alle innbyggere i Indre fosen å bestille seg time til koronavaksine nå.

Vi har mange ledige timer, følg linken under. 

Indre Fosen kommune | Remin

 Vaksineanbefalinger for våren 2023 

 • Ny oppfriskningsdose anbefales til personer 75 år og eldre, samt sykehjemsbeboere.
 • En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer 
 • Det bør ha gått mer enn 6 måneder siden forrige dose 
 • Vaksineringen bør gjennomføres i løpet av april. 

 

Videre vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar 

Gitt dagens kunnskap er det FHIs vurdering at det ikke er behov for en generell anbefaling om ny dose i april til personer med alvorlig svekket immunforsvar. Behandlende lege med god innsikt i pasientens livssituasjon og helsetilstand, kan gjøre individuelle vurderinger av behov for videre vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar. Disse vurderingene vil det være naturlig at primært gjøres av sykehusspesialist. I tilfeller hvor behandlende lege vurderer at det er behov for ytterligere doser, eller annen dosestørrelse enn det som allerede er anbefalt, skal det dokumenteres i form av et brev som kan medbringes til det kommunale vaksinasjonstilbudet om ikke vaksinen tilbys på sykehuset. 

 

Ettersom dette er et tilbud til de som selv ønsker det, er det ikke nødvendig å kalle inn til vaksinasjon, men at det legges opp til at den enkelte må oppsøke tilbudet. 

 

Intervall mellom dosene: 

Dose 1 og dose 2:  

Comirnatry ( Pfizer) 21dager mellom dose 1 og dose 2.  

Kombinasjon mellom moderna og pfizer skal det være 28dager.  

 

Dose 2 og dose 3:  

Intervall 20 uker. 

 

Dose 3 og dose 4: 

Intervall 4 måneder. 

 

Dose 4 og dose 5

Intervall 6måneder. 

 

Gjennomgått Covid-19: 

Intervall minst 3 uker, men det bør gå lenger og aller helst 3-4måneder.  

Anbefalingen om å ta ny oppfriskningsdose gjelder også dersom du nylig har gjennomgått en koronainfeksjon. Gjennomgått sykdom vil imidlertid gi deg god beskyttelse den første tiden etter at du har vært syk og du kan derfor avvente i 3-4 måneder før du vaksineres med ny dose. 

 

Mer informasjon om koronavaksine:? 

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp  

For mer informasjon om korona besøk vår hjemmeside her  : https://www.indrefosen.kommune.no/korona/koronavirus-kommunens-infoside.9656.aspx

Koronatesting

21. januar 2022 kl. 08:05

 • Finn svar på generelle korona-spørsmål: helsenorge.no eller ring  815 55 015
 • Du trenger ikke lenger registrere selvtester på kommunens hjemmeside. 

Test før utenlandsreise

Utføres mot et gebyr på kr 1 000. Det kan tas en antigen hurtigtest eller sendes en PCR test, du må selv vite hvilken test du må ta. 

Svar på koronatest

Selvtesten/hjemmetesten vil vise resultatet i løpet av 15 minutter. Se øverst på siden om hva du skal gjøre om selvtesten er positiv. 

Test tatt på legekontoret: Legetjenestens antigen-hurtigtest gir svar i løpet av en halv time, og med PCR-test tatt på kommunens teststasjon får du vanligvis svar i løpet av 1-3 dager. Du kan selv sjekke prøvesvar på testen på helsenorge.no

 

 Kort info: 

 • Hold deg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer dersom du føler deg syk. Du trenger ikke teste deg for koronavirus, men du bør bli hjemme til formen er god. Se Helsenorge sin sjekkliste for deg som har symptomer på korona. 
 • Restsymptomer som rennende nese, snørr, heshet og noe hoste er greit.  
 • Ta kontakt med legen din dersom du er bekymret for egen helse eller for barnet ditt.  
 • For å minske risikoen for å smitte andre bør du ha god hånd- og hostehygiene.  
 • Unngå kontakt med personer som har økt risiko for å bli alvorlig syke av luftveisinfeksjoner dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer. 
 • I familier med nyfødte og spedbarn, bør besøk av voksne og barn med luftveissymptomer begrenses eller unngås. 
 • Dersom du har tatt en test som viser at du er smittet med covid-19 gjelder de samme rådene om å holde seg hjemme hvis man føler seg syk. 
 • For personer i risikogrupper kan det gjelde egne råd, se: Risikogrupper og deres pårørende 
 • For råd til gravide vises det til egen informasjon: Råd og informasjon for gravide og ammende 
 • Dersom du jobber i helse- og omsorgstjenesten, bør du følge anbefalingene som gjelder på din arbeidsplass, samt FHI sine råd om Smitteverntiltak i helsetjenesten ved sesongbaserte luftveisinfeksjoner. 

 

Iverksettelse av tiltak for å hindre spredning av infeksjoner i luftveiene er særlig viktig i helsetjenesten. Helsepersonell bør være ekstra årvåkne med tanke på mulig luftveissmitte hos pasienter/beboere i vintersesongen. Helsepersonell må i tillegg være oppmerksom på egne symptomer og dersom de har sykdom med luftveisvirus i nær familie. 

 

Kontakt lege hvis du blir syk, eller trenger medisinsk hjelp mens du venter på svar (fastlege i Indre Fosen, tlf.  41 70 24 00, for akutt helsehjelp, ring 116 117. Ved livstruende sykdom, ring 113).

Betalingsinformasjon

31. august 2021 kl. 09:09

Oppdatering August 2021: Betalingsautomatene i Rissa, Leksvik og Vanvikan er nå åpnet for 5 betalingsmuligheter: 

Du kan betale kontant, med kort, ta med deg faktura fra automaten eller aktivere mobilbetaling dvs. du får en link på mobilen og kan da betale gebyrfritt innen 24 timer med enten visa-/master-kort eller vipps.

Du kan også få tilsendt en sms automatisk med din betalingsinformasjon etter konsultasjon om du ikke er innom eller ikke kan innom betalingsautomaten før du forlater legekontoret.