Hopp til hovedinnhold
Bannerbilde som viser noe helserelatert

Indre Fosen Legetjeneste

Her kan du kontakte oss trygt og enkelt

Bilde som representerer legekontoret

 

 

INDRE FOSEN LEGETJENESTE HAR TELEFONNUMMER:

41 70 24 00

Telefonen er åpen for publikum: kl.09.00-12.00 og kl.13.00-14.30.

  

Indre Fosen kommune har fire legekontor;

Rissa med utekontor i Råkvåg og 

Leksvik med utekontor i Vanvikan.


Legevaktsentral (Orkdal): 116 117    (eller 72 48 01 00)
Øyeblikkelig hjelp/ambulanse: 113

  

Leksvik legekontor

Legekontoret er lokalisert i sokkelen ved Leksvik Helsetun. 

 

Rissa legekontor

Legekontoret i Rissa er hovedkontoret for legetjenester i Indre Fosen Kommune, og legevakten er lokalisert her hele døgnet. Legekontoret er lokalisert i egen fløy i Rissa Helsetun i Rissa sentrum, avkjørsel midt i bakken opp mot Årnset boligfelt. Følg skilting fra rundkjøring i sentrum.

 

Råkvåg legekontor

Legekontoret i Råkvåg er åpent tirsdager og torsdager men er stengt i sommerferieperioden (stengt fra 26.06.23-31.08.23). Legekontoret er lokalisert i samme bygget som Råkvåg aldershjem i sentrum av Råkvåg.

 

Timebestillinger til Råkvåg avtales ved legekontoret i legekontorets åpningstid, eller helst ved henvendelser til Rissa legekontor. SMS-løsning merket RISSA kan benyttes, skriv inne i meldingen at du vil ha time i Råkvåg.

 

Vanvikan legekontor

Legekontoret er åpent mandager og tirsdager. 

Det er redusert åpningstid gjennom sommeren. Vi anbefaler å ringe legekontoret for åpningstider under ferieavviklingen.

Sommerstengt pga ferieavvikling fra 01.07.23 - 31.08.23.

 

Indre fosen legevakt har telefonnummer 116117

Legevakt er lokalisert ved Rissa legekontor hele døgnet. 

 

Legekontorene er stengt 23.11.23, kun legevakt denne dagen

25. september 2023 kl. 15:36

Vi skifter journalsystem og i denne forbindelsen vil legekontorene holde stengt 23.11.23- kun legevakt som er åpen denne dagen. Telefonen er åpen, men kun for timebestilling legevakt denne dagen. 

Vil være oppstart med nytt journalsystem 24.11.23 og derfor noe redusert kapasitet den dagen.

 

Influensavaksine for 2023 kommer i uke 43.

19. september 2023 kl. 10:59

Hvem bør vaksinere seg?

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 

Influensavaksine til risikogrupper og andre målgrupper for vaksinasjonsprogrammet koster 100 kroner.

Om du ikke er i risikogruppen / målgruppen koster den 250 kroner. 

Vi åpner for influensavaksinering på kveld 17+18. oktober fra kl.16-18 både i Leksvik og Rissa, og tirsdag 18.10 i Vanvikan. Man kan vente i bil om man kommer i bil og det er noen i bilen som ikke får vaksine samtidig. Kommer man ikke med egen bil og/eller kommer alene får man vente inne på legekontoret. Alle må vente 20minutter etter vaksinene er satt.

Det åpnes for risikogrupper først.

Ring legekontoret for bestilling av time.  

 

Koronavaksine og influensavaksine kan gis samtidig fra i år.  

Dette er de som får tilbud om den oppdaterte koronavaksinen fra høsten 2023: 

 • Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere,  
 • Aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe,  
 • Gravide 
 • Aldersgruppen12–17 år med alvorlig grunnsykdom,  
 • Aldersgruppen 6 måneder -11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering. 

Koronavaksine er fortsatt gratis.  

Vanvikan stengt 03.10.23

18. september 2023 kl. 13:50

Holder stengt denne dagen og alle kan henvende seg enten ved Rissa legesenter eller ved Leksvik legesenter.